Kris i livet

Kris innebär att det har hänt något allvarligt i livet som är svårt att hantera och
som gör att vi tillfälligt tappar fotfästet. Krisen är både en reaktion på det som
hänt och en tid för anpassning till den nya verkligheten.

En kris kan utlösas efter allvarliga psykiska påfrestningar, som att en nära anhörig dör eller
andra plötsliga och oväntade händelser . Det kan till exempel vara olyckor och katastrofer
samt våld och hot.  Man har inte fått tid till att förbereda sig och det oväntade drabbar en
som ett knock-out-slag. En kris kan också uppstå vid viktiga övergångar i livet när man är
mer sårbar, till exempel när man som tonåring tar klivet in i vuxenvärlden.

Kris är inte detsamma som psykisk sjukdom. Men om en kris inte blir löst på ett bra sätt
kan den leda till psykiskt lidande.

Källa: Vårdguiden 1177

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 8 april 2016