Lärande och Arbete

Bilden visar pilar i olika riktningar

Lärande och Arbete är en verksamhet för dig som har behov av extra stöd
för att nå arbete, studier eller annan egen försörjning.

Målet är alltid egen försörjning.

Vi vänder oss till dig som redan har en eller flera myndighetskontakter och är
16 - 64 år, men prioriterar dig som är ung vuxen under 30 år.

Flertalet av våra unga deltagare i verksamheten saknar helt eller delvis utbildning
och arbetslivserfarenhet. Tillsammans med en ibland misslyckad skolgång och i
många fall ett bristande självförtroende är förutsättningarna tuffa för att i början 
klara ett arbete eller vidare studier.

För oss är du unik och vi tror att du själv sitter på svaren till dina egna lösningar.
Syftet med vår verksamhet är att hjälpa dig att finna svaren och sedan stötta och
vägleda på resan.

Om du vill göra en förändring i livet ta kontakt med din handläggare och berätta
att du
vill träffa oss för ett studiebesök.

Vårt uppdrag är att:

  • Kartlägga behov och samordna insatser för dig som har behov av
    samhällets stöd  för att nå arbete, studier eller annan försörjning.
  • Utifrån god kunskap om myndigheters och verksamheters olika
    stödinsatser, uppdrag och ansvarsområden ge vägledning.
  • Utifrån så god kunskap som möjligt om arbetsmarknaden lokalt,
    regionalt, nationellt och i grannländerna kunna coacha och matcha dig.
  • Bygga upp nätverk med arbetsgivare från den privata och offentliga sektorn.

Ett brett samarbete skapar ingångar i arbetslivet

Du och ditt företag är en betydelsefull nyckelspelare för hur våra deltagare ska nå
målen. Från början krävs mycket stöd, speciellt för de unga utan arbetslivserfarenhet.

Tiden hos Lärande & Arbete och hos dig ska ge deltagaren en inblick i hur det fungerar
på arbetsmarknaden och att han/hon efter praktikperioden ska kunna formulera sina
egna mål mot arbete, studier och egen försörjning.

För med information om Lärande och Arbete
kontakta oss:

Bodil Mattsson, enhetschef 
Telefon 060 - 16 31 62 Mobil 070 - 190 51 42

Jennie Hjalmarsson, arbetskonsulent
Telefon 060 - 16 34 43 Mobil 073 - 275 48 72

Rune Andersson, arbetskonsulent
Telefon 060 - 16 34 75 Mobil 070 - 207 63 62

Mariette Nilsson, arbetskonsulent
Telefon 060 - 16 34 42 Mobil 076 - 825 69 02

Suzan Edström, arbetskonsulent
Telefon 060 - 16 34 72 Mobil 070 - 191 65 21

Lars Wilhelmsson, arbetskonsulent
Telefon 060 - 16 34 74 Mobil 070 - 649 72 52

Svante Johansson, arbetskonsulent
Telefon 060 - 16 32 95 Mobil  072 - 234 88 00

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 4 september 2017