Avgifter och taxor i socialtjänsten

Bilden visar olika blanketter från Timrå Kommun

Avgifterna och taxor baseras på hjälpens (insatsens) omfattning och inkomsten. Socialförvaltningen gör individuella beräkningar utifrån statliga och kommunala
regler och den enskildes ekonomiska förutsättningar.

För mer information kring avgifter och debitering

Kontakta socialtjänstens avgiftshandläggare (telefonnummer till höger på sidan)

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 2 november 2016