Stipendier och fonder

Per Bergmans donationsstiftelse

Donationsstiftelsens syfte är att stötta elever som är folkbokförd i Timrå församling och heltidsstuderande vid gymnasiet eller högskola/universitet.

Timrå kommun eller ombud, tar in ansökningar om stipendier. En stipendienämnd med representanter för Timrå kommun och Timrå församling beslutar om utdelning. Sista ansökningsdag för 2019 har gått ut och nästa ansökningstid är våren 2020.

Vill du veta mer? 

 Kontakta ombud Företagsliv i Sundsvall, telefonnummer 060-744 50 10.
_________________________________________________

August Bångs skolstiftelse

Stiftelsens syfte är att stötta eleverna inom gamla Hässjö kommun (Hässjö, Ljustorps och Tynderö församlingar) som studerar vid Ala skola. Utdelade medel ska användas till premier eller stipendier till behövande efter avslutad obligatorisk grundskola till fortsatt utbildning på gymnasial nivå. E-tjänst för ansökan om stipendium finns i kommunens e-tjänsteportal. Sista ansökningsdag är 30 april.

Kommunens Barn- och utbildningsnämnd eller nämndens arbetsutskott beslutar om utdelning ur stiftelsen. Beslut om utdelning ska ske vid Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts sista sammanträde under vårterminen.

Vill du veta mer? Kontakta Rektor för Ala skola. 
_____________________

Familjen Bünsows hjälpstiftelse

Stiftelsens syfte är att ge bidrag till särskilda kulturella aktiviteter som utförs på kommunens särskilda boenden och kommer de boende till del samt som bidrag till handikapporganisationer för särskilda aktiviteter.

Kommunens Socialnämnd fattar beslut om utdelning ur stiftelsen löpande under året.
Ansökan inlämnad till socialnämnden senast den första i varje månad behandlas vid sammanträde samma månad (dock inget sammanträde i juli).

Vill du veta mer? Kontakta Hans Jonsson, telefonnummer 060-16 33 71.

Blankett för ansökan (hämtas via Självservice)

_____________________________________________

Ada Englunds stiftelse för barn vid Bergeforsens skola

Stiftelsen syfte är att stimulera unga människor till naturupplevelser och studier av natur och miljö i Timrå samt att utveckla elevernas intresse för musik och sång. Stipendium delas ut till klass/klasser vid Bergeforsens skola, som anordnar lägerskola vid, i första hand, Lögdö bruk.

Stiftelsens styrelse består av representanter för skolledningen vid Bergeforsens skola, kommunens Barn- och utbildningsnämnd, Handelsbankens kontor i Sörberge samt elever vid Bergeforsens skola.

Vill du veta mer? Kontakta Hans Jonsson, telefonnummer 060-16 33 71.
______________________

Maria och Anna Åströms stiftelse

Utdelningen ska användas enligt beslut av kommunens Barn- och utbildningsnämnd. Ingen utdelning har skett under de senaste åren på grund av stiftelsens kapital.

Vill du veta mer? Kontakta Hans Jonsson, telefonnummer 060-16 33 71.
_____________________

Stiftelsen Brundinska fonden

Syftet med fonden är att främja allmännyttiga och välgörande ändamål inom Tynderö församlingsområde. Ingen utdelning har skett under de senaste åren på grund av stiftelsens kapital.

Vill du veta mer? Kontakta Hans Jonsson, telefonnummer 060-16 33 71.
______________________

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 12 april 2019