God man, förvaltare, förmyndare

Alla människor klarar inte själva av att sköta sin ekonomi och bevaka sina
intressen. Den som behöver hjälp kan ansöka om att få en god man,
förvaltare eller en förmyndare.

Överförmyndarkontoret

Överförmyndarnämnden Mitt är den kommunala nämnd som ansvarar för överförmyndar- verksamheten i kommunen. Målet är att ge stöd och skydd till dem i samhället som inte
själva kan sköta sina angelägenheter så att deras intressen blir tillgodosedda på ett bra
och rättssäkert sätt.

Överförmyndarkontoret i Sundsvall är ett gemensamt kontor för Timrå, Sundsvall,
Ånge och Nordanstigs kommuner.

Besöksadress: Norrmalmsgatan 4  (kommunhuset Sundsvall)
Telefontid: måndag - fredag 9.00 - 11.00
Telefon: 060 - 19 13 90 eller Sundsvalls kommun växel 060 - 19 10 00

Behöver du en god man/vad gör en god man?

En god man är en person som ger dig stöd. En god man kan sköta din ekonomi eller
hjälpa dig att ansöka om annat du har rätt till i samhället. Det är frivilligt att ha en
god man och du bestämmer själv om du tycker att du behöver stödet. Om du inte har
möjlighet att bestämma själv kan din närmast anhörig vara med och söka om god man
till dig. Då krävs alltid att ditt behov av god man styrks av en läkare.

Vill du bli god man eller förvaltare?

Behovet av gode män och förvaltare är mycket stort. Många står i kö, därför behövs din
insats. Vill du åta dig ett uppdrag vänd dig till överförmyndarkontoret i Sundsvall.
Läs mer om god man och förvaltare på: Länk till överförmyndarkontoret i Sundsvall 

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 6 november 2019