Ekonomiskt stöd - försörjningsstöd, så funkar det!

budget-at-home.jpg

Om du inte kan försörja dig eller din familj kan du ansöka om ekonomiskt bistånd i form av försörjningsstöd. Försörjningsstöd kallades tidigare för socialbidrag. Försörjningsstöd är tänkt som ett stöd till dess att du kan försörja dig själv. En grundförutsättning är att du inte kan klara av situationen på egen hand trots att du har försökt.

Hur mycket du kan få och för vad

Försörjningsstödet består av två delar, riksnorm och bidrag till skäliga kostnader. Bidragets storlek bestäms av hushållets tillgångar och inkomster. Vem som har rätt till försörjningsstöd bestäms av socialtjänstlagen.

Riksnormen

Riksnormen fastställs av regeringen och ska räcka till kostnader för:

 • mat
 • kläder och skor
 • lek och fritid
 • barn- och ungdomsförsäkring
 • förbrukningsvaror
 • hälsa och hygien
 • dagstidning, telefon och TV-avgift.

Du kan få mer bidrag om du har utgifter för mediciner eller behöver specialkost. Men du kan också få mindre bidrag om det finns särskilda skäl för det.

Riksnorm för försörjningsstöd (Socialstyrelsens hemsida)

Bidrag till skäliga kostnader

Rätten till ekonomiskt stöd gäller också skäliga kostnader för:

 • boende
 • hushållsel
 • arbetsresor
 • hemförsäkring
 • läkarvård
 • glasögon
 • akut eller nödvändig tandvård
 • medlemskap i fackförening och arbetslöshetskassa.

Du kan även söka stöd till andra behov. Det kan gälla till exempel resor eller begravningskostnader.

Beräkna om du kan få försörjningsstöd på socialstyrelsen.se

Krav på dig som får försörjningsstöd

För att ha rätt till försörjningsstöd ska du göra vad du kan för att bidra till din försörjning. 

Detta gäller dig som är arbetslös:

 • Du ska vara inskriven på Arbetsförmedlingen och vara aktivt arbetssökande. 
 • Du ska ha en regelbunden kontakt med din handläggare.

Om du tackar nej till ett arbete, inte bedöms vara aktivt arbetssökande eller tackar nej till en arbetsmarknadsåtgärd kan din rätt till försörjningsstöd komma att ifrågasättas. Du riskerar då att få helt eller delvis avslag på din ansökan om försörjningsstöd.

Du som har nedsatt arbetsförmåga (helt eller delvis) och inte kan söka arbete eller arbeta på grund av hälsoskäl, ska ha ett aktuellt läkarintyg som bekräftar det.

Detta gäller dig som är föräldraledig:

 • Du som är föräldraledig ska ta ut föräldrapenning via Försäkringskassan sju dagar per vecka med full ersättning.
 • Du som inte har ett arbete att gå tillbaka till efter din föräldraledighet ska i god tid ansöka om barnomsorgsplats så att du kan vara inskriven på Arbetsförmedlingen och aktivt söka arbete när föräldradagarna är slut.

Använd dina tillgångar

Om du har pengar på banken eller andra ekonomiska tillgångar måste du använda dem till din försörjning innan du kan få försörjningsstöd.

Krav på praktik eller utbildning

I vissa fall får socialtjänsten ställa krav på att du ska delta i praktik eller utbildning. Det gäller för

 • unga under 25 år
 • personer över 25 år som av särskilda skäl behöver höja sin kompetens
 • studerande som följer en utbildning och under studieuppehåll behöver ekonomiskt stöd.

Om du tackar nej till att delta kan du gå miste om ditt försörjningstöd eller få ett lägre belopp. Du kan överklaga beslutet.

Sök försörjningsstöd

Även du som ansöker om försörjningsstöd för första gången kan använda kommunens e-tjänst. Om det är första gången du ansöker kan du skicka in din ansökan via e-tjänsten och du blir sedan kontaktad för ett personligt möte med en handläggare. Du som löpande söker försörjningsstöd kan också lämna in din ansökan via e-tjänsten och den kommer då vidarebefordras digitalt till din handläggare.

Länk till e-tjänst för ekonomiskt bistånd

Överklagan

Om du får avslag på din ansökan har du rätt att överklaga till förvaltningsrätten. Lämna in din överklagan till den handläggare som fattat beslutet. Information om hur du överklagar får du tillsammans med beslutet.

Kontakt

Kontakta försörjningsstödsenheten

Receptionens öppettider

Måndag–fredag 8.00-16.30

För dig som har en handläggare
Handläggarna svarar i telefon måndag 13-14, tisdag, torsdag och fredag 8.30-9.30.

För dig som inte har en handläggare
Ny ansökan, rådgivning och information:
0200-12 09 80

Drop in på Terminalvägen 10
Torsdagar 13:15-15:30

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 10 juni 2019