Budget- och skuldrådgivning

Det är aldrig för sent att ordna upp en skuldsituation eller en trasslig ekonomi.

Rådgivning

Budgetrådgivning är i första hand inriktad på att du ska klara din ekonomi på lång sikt.

Skuldrådgivning syftar till att reda ut vilka skulderna är och försöka finna en väg ut ur skuldsättningen. Det viktigast är att alla skulder redovisas och att inga glöms bort. Det
innebär att hela din ekonomi granskas.

Skuldsanering gäller att du ska vara svårt skuldsatt och att det inte är möjligt att betala skulderna inom överskådlig tid. Medparten av skulderna ska vara minst 3-4 år.

Du skall aktivt medverka till en fullständig och korrekt utredning.

Under saneringstiden, 5 år, får du behålla inkomst som täcker det absolut nödvändigaste.
Du får råd och stöd under hela perioden.

Några råd om du har skulder

• Betala dina löpande räkningar. Prioritera alltid hyra och el

• Kontakta fordringsägare om du inte kan betala

• Skaffa dig inte nya skulder. Snabblån löser inte dina problem. All rådgivning är
  kostnadsfri och jag har tystnadsplikt.

Mer information?
Ring Lena Fahlberg-Sjödin telefon 060-16 33 62.
Måndag, tisdag, torsdag, fredag  8:00-15:30.
Svarar jag inte lämna namn och telefonnummer på röstbrevlådan så ringer jag upp.

E-post lena.fahlberg-sjodin@timra.se 

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 5 oktober 2018