Dödsboanmälan

Dödsboanmälan kan göras under förutsättning att det inte finns några tillgångar eller att tillgångarna tillsammans med den avlidnes andel i eventuell efterlevande make/makas giftorättsgods, inte räcker till annat än begravningskostnader och andra utgifter i samband med dödsfallet.

Dödsboanmälan kan inte göras:

  • Om det finns tomträtt, fastighet eller om dödsboet har ett överskott
  • Vid oenighet mellan dödsbodelägarna
  • Om det finns en komplicerad värderingsfråga
  • Om omfattande efterforskning av tillgångar krävs

Dödsboet utser en företrädare. Företrädaren bokar en besökstid för att göra en ekonomisk sammanställning över dödsboets tillgångar, utgifter och eventuella skulder. Det innebär att alla ekonomiska handlingar skall uppvisas tillsammans med kvitto på det man betalat. En dödsboanmälan görs sedan om den ekonomiska sammanställningen visar på nollsaldo eller underskott i dödsboet.

Begravningskostnaderna är den kostnad som ska betalas i första hand

Du bör ta kontakt med eventuella fordringsägare, till exempel telebolag, elbolag, hyresvärd  och begära anstånd med betalningen för att undvika påminnelser och extrakostnader.

Som dödsbodelägare ärver man ej skulder om man inte är borgensman eller har solidariskt betalningsansvar.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 15 oktober 2018