Dödsfall och begravning

_MG_4485.jpg

Begravning

Huvudman för begravningsverksamhet är Svenska kyrkan som tillhandahåller en särskild begravningsplats även för dem som inte tillhör något kristet samfund.

Begravningsverksamheten finansieras av en allmän begravningsavgift som alla betalar via skattsedeln. Begravningsavgiften ger rätt till gravplats, gravsättning, diverse transporter, samt lokal för begravningsceremoni som kan vara i ett kapell eller i en offentlig samlingssal. Den som är medlem i Svenska kyrkan har alltid rätt till begravningsakt i kyrka.    

Borgerlig begravning

Alla avlidna, oavsett om man är med i något religiöst samfund eller ej, måste gravsättas. Men alla vill inte ha en begravning i kyrkan. Därför finns det också borgerliga begravningar.

En borgerlig begravningsakt är en begravningsceremoni där inga religiösa inslag förekommer. Det borgerliga begravningsalternativet gör det möjligt att på ett personligt sätt utforma begravningen med hänsyn till tro och livsåskådning. Respekten för den avlidnes egna önskemål ska vara avgörande när man väljer begravningsform. Begravningsbyråerna hjälper ofta till med att utforma den borgerliga begravningsakten. Det finns ingen officiell ceremoni som följs utan den skapas individuellt. Det står dock i lagen att det "må intet förekomma som strider mot förrättningens helgd och allvarliga innebörd". Man kan fritt välja lokal, musik, sång och andra inslag i akten. Personligt farväl kan tas i gravkapellet eller direkt vid graven. Om den avlidne inte efterlämnar någon som ordnar med begravningen, ska den ordnas av den kommun där den avlidne senast var folkbokförd.

Begravningsombud

Länsstyrelsen utser ombud som ska följa begravningsverksamheten och bevaka frågor och tillvarata intressen för dem som inte tillhör Svenska Kyrkan. I ombudets uppdrag ingår bland annat att ha aktuell kunskap rörande begravningsfrågor, att ha kunskap och förståelse för olika religioner och dess begravningsseder och att finna värdig och passande lokal utan religiösa symboler för begravningsceremonier. I Timrå kommun är Anita Hellstrand begravningsombud.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 15 oktober 2018