Boendeformer för stöd och omsorg LSS

_MG_4635.jpg

I Timrå finns idag olika boendeformer med särskild service enligt LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade). Det finns möjlighet att bo i servicebostad eller i en gruppbostad. Kontakta enhetschefer eller biståndshandläggare om du vill få mer information.

Vad är ett LSS-boende?

Bostaden är utformad så att du kan du ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Beroende på vilket stöd du behöver kan du söka gruppbostad eller servicebostad. Det som skiljer de olika boendeformerna är tillgång till gemensamma utrymmen och möjligheten till stöd och hjälp av personal i den egna lägenheten.

Gruppbostad

Gruppbostad är avsett för dig som har ett omfattande behov av stöd och omvårdnad. Här finns personal dygnet runt. Boendet består av ett mindre antal små lägenheter, gemensamt kök och vardagsrum som ger möjligheter till samvaro.
I Timrå finns tre gruppbostäder:
Cirkelvägen 14
Cirkelvägen 16
Tallnäsvägen 43

Servicebostad

Serviceboende är en mellanform mellan ett helt självständigt boende i egen lägenhet och en lägenhet i gruppbostad. Här behöver du mindre personalstöd än den som bor i gruppbostad. Du får klara mera sysslor i din lägenhet och klara av att hitta på egen hand i närområdet.
I Timrå finns tre serviceboenden:
Södra Köpmangatan 19
Köpmangatan 34
Nygatan 3

För mer information om LSS- boenden, kontakta enhetschef.

Personal och arbetssätt

Personal som arbetar inom kommunens LSS-boenden har utbildning/erfarenhet inom vård och omsorg och arbetar utifrån ett pedagogiskt arbetssätt. Personalen erbjuder ett individuellt stöd till dig genom individuella genomförande planer som ni arbetar fram tillsammans.

Egen bostad

Om du inte vill bo i ett LSS-boende kan du ordna en egen bostad och söka stöd och hjälp från till exempel hemtjänst, individstöd eller personlig assistans. Kontakta kommunens biståndshandläggare om du vill veta mer och göra en ansökan.

Vill du ansöka om ett LSS-boende

Kontakta en biståndshandläggare genom kommunens växel 060 - 16 31 00.
Växeln kopplar dig vidare till rätt person.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 23 oktober 2017