Äldreboende

Kommunens äldreboenden i Timrå (särskilt boende) finns när du behöver omvårdnad, tillsyn, trygghet och säkerhet som inte längre kan tillgodoses i
det egna hemmet.

I kommunen finns fem äldreboenden med lägenheter för äldre, personer med
demenssjukdomar och korttidsvård.
Läs mer om äldreboenden i vår kommun. 

Trygghet dygnet runt

På varje äldreboende finns en områdeschef med ledningsansvar under dagtid och en eller
flera omvårdnadsansvariga sjuksköterskor. Kommunens rehabteam med arbetsterapeut
och sjukgymnast konsulteras vid behov och tillgång till undersköterskor finns alltid dygnet
runt. Nattetid arbetar två sjuksköterskor med ett övergripande ansvar för alla särskilda äldreboenden i kommunen.

Vart vänder du dig?

När du ansöker om ett äldreboende kontaktar du en biståndshandläggare genom
kommunens växel. Biståndshandläggaren avtalar sedan en tid för hembesök där
ni går igenom dina behov och din livssituation. Vårt mål är att alla äldre ska erbjudas
en bra och värdig omsorg i Timrå.

Kontakta en biståndshandläggare genom kommunens växel 060 - 16 31 00.
Växeln kopplar dig till rätt person.

Plusboende hos Timråbo

Boende med närhet till viss service (plusboende) erbjuds i Timrå centrum och
i Tallnäs av bostadsföretaget Timråbo. För mer information kontakta:
Timråbo - telefon: 060 - 16 35 00
Läs mer om plusboende på Timråbos webbplats.

 

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 27 februari 2013