Korttidsvistelse, korttidstillsyn/eftis, stödfamilj -LSS

Bilden visar korttids entré på Bryggargatan 10 i centrala Timrå

Korttidsvistelse och korttidstillsyn vänder sig till barn/ungdomar som har rätt till hjälp (insatser) enligt LSS - Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade.

Korttidsvistelse (Korttids)

Här erbjuds ett miljöombyte i vardagen och personalen arbetar efter ett planerat verksamhetsschema. På "korttids" är miljön så hemlik som möjligt. Alla har sitt eget sovrum och utrymme för olika hjälpmedel när de kommer för sin vistelse. Vistelsen på korttids kan ske både under vardag och helg.
Besöksadress: Bryggargatan 10 (centrala Timrå)
Telefon: 060 - 16 32 54 eller 073 - 275 39 89

Korttidstillsyn (Eftis)

"Eftis" vänder sig till barn från 12 år med ett funktionshinder. Verksamheten tar emot barn efter skolans slut och fram till klockan 18.00 under vardagar och lov.
Besöksadress: Bryggargatan 10 (centrala Timrå)
Telefon: 060 - 16 32 54 eller 073 - 275 39 89

Stödfamilj

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet kan också erbjudas i form av stödfamilj. Det innebär att barnet/personen med funktionsnedsättning vistas hos en familj utifrån beviljade dygn. Vistelsen hos stödfamiljen kan ske både under vardag och helg. 

Vill du ansöka om korttidsvistelse/korttidstillsyn eller stödfamilj

Kontakta en biståndshandläggare genom kommunens växel 060 - 16 31 00.
Växeln kopplar dig vidare till rätt person.

Kommentera sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 5 oktober 2018