Boende psykisk funktionsnedsättning

_MG_4635.jpg

I Timrå finns möjligheter för personer med omfattande psykisk funktionsnedsättning att söka boende med stöd enligt Socialtjänstlagen (SoL).

Socialpsykiatrins boende i kommunen 

För att beviljas ett särskilt boende inom socialpsykiatrin ska den enskilde ha ett omfattande tillsyns- och stödbehov på grund av psykisk funktionsnedsättning och den enskildes behov av närhet till personal ska inte kunna tillgodoses på annat sätt.

Vill du ansöka om ett särskilt boende

Kontakta en socialsekreterare genom vår mottagningstelefon: 0200-12 09 80,  
vardagar kl.08.00 - 16.00

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 11 oktober 2018