Tallnäs vård- och omsorgsboende

Bilden visar entén till Tallnäs vård- och omsorgsboende

Tallnäs vård- och omsorgsboende ligger Tallnäs och här finns totalt 35 lägenheter.

När du flyttar in

På alla vård- och omsorgsboenden för äldre finns tillgång till personal och sjuksköterska
dygnet runt. Läkare från primärvården besöker alla boenden regelbundet.

Två värdighetsgarantier:

  • Att inom en vecka få träffa sin kontaktperson.
  • Senast tre veckor efter inflyttning ska en genomförandeplan upprättats som
    beskriver vilken hjälp och stöd du behöver. När planen skrivs ska du vara
    delaktig och hänsyn tas till din livshistoria, vanor, intressen och funktionsförmåga.

Mer information

Lägenheterna på boendet är fördelade på fem plan och är två rummare med kök/pentry.
På varje plan finns gemensamt mat- och allrum med TV. Utanför boendet finns en
uteplats för soliga dagar.

Besöksadress: Tallnäsvägen 49
                           861 33 Timrå
Bergebo    telefon 060 - 16 36 86
Tallmon     telefon 060 - 16 36 87
Talltoppen telefon 060 - 16 36 89

Vill du veta mer om Tallnäs vård- och omsorgsboende, kontakta enhetschef. 

Vill du ansöka om vård- och omsorgsboende

Kontakta en biståndshandläggare genom kommunens växel 060 - 16 31 00.
Växeln kopplar dig till rätt person.
 

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 29 augusti 2017