Strandbo vård- och omsorgsboende

Bilden visar vård- och omsorgsboendet Strandbo i Söråker

Strandbo vård- och omsorgsboende ligger i Söråker och här finns totalt 74 lägenheter.

När du flyttar in

På alla vård- och omsorgsboenden för äldre finns tillgång till personal och sjuksköterska dygnet runt. Läkare från primärvården besöker alla boenden regelbundet.

Två värdighetsgarantier:

  • Att inom en vecka få träffa sin kontaktperson.
  • Senast tre veckor efter inflyttning ska en genomförandeplan upprättats som beskriver vilken hjälp och stöd du behöver. När planen skrivs ska du vara delaktig och hänsyn tas till din livshistoria, vanor, intressen och funktionsförmåga.

Mer information

På boendets mindre enheter finns matrum och gemensamt dagrum med TV i anslutning till lägenheterna. På två plan finns korridorboende med lägenheter som har tre rum och kök, två rummare och lägenheter med ett rum och kök.

En större gemensam matsal finns i anslutning till boendet och en fin innergård som du lätt kan besöka.

Besöksadress:   Centrumvägen 51
                             86152 Söråker
Gläntan, telefon 060 - 16 36 51
Ängen, telefon 060 - 16 36 55
Ängsklockan telefon 060 - 16 36 52
Solrosen telefon 060 - 16 36 53
Ringblomman telefon 060 - 16 36 54

Vill du veta mer om Strandbo, kontakta enhetschef.

Vill du ansöka om vård- och omsorgsboende

Kontakta en biståndshandläggare genom kommunens växel 060 - 16 31 00.
Växeln kopplar dig till rätt person.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 14 mars 2019