Hagalids vård- och omsorgsboende

Bilden visar vård- och omsorgsboendet Hagalid

Hagalids vård- och omsorgsboende ligger nära centrum i Timrå och här finns totalt 75 lägenheter.

När du flyttar in

På alla vård- och omsorgsboenden för äldre finns tillgång till personal och sjuksköterska dygnet runt. Läkare från primärvården besöker alla boenden regelbundet.

Två värdighetsgarantier:

  • Att inom en vecka få träffa sin kontaktperson.
  • Senast tre veckor efter inflyttning ska en genomförandeplan upprättats som beskriver vilken hjälp och stöd du behöver. När planen skrivs ska du vara delaktig och hänsyn tas till din livshistoria, vanor, intressen och funktionsförmåga.

Mer information

Boende på Hagalids mindre enheter har tillgång till en gemensam matsal och dagrum med TV i anslutning till boendet. På två plan finns korridorboende som har lägenheter med två rum och kök och enrumslägenheter med kokvrå. En gemensam matsal finns i anslutning till korridorboendet och dagrum med TV för samvaro.

Öppen verksamhet finns på hobbyverksamheten "Tuvan" alla vardagar. Aktiviteterna samordnas med hjälp av personal och frivilligorganisationer. Det kostar inget att delta eller besöka aktiviteterna. Boende och andra äldre inom kommunen är välkomna.

Besöksadress: Bergsgatan 2, 861 35 Timrå
Kastanjen: 060 - 16 36 71
Linden:
      060 - 16 36 72
Tallen:  
    060 - 16 36 73
Rönnen:  
 060 - 16 36 74
Korttids:  
 060 - 16 36 75
Bergsgatans gruppboende: 060 - 16 36 76     

 Vill du veta mer om Hagalid, kontakta enhetschef.

Vill du ansöka om vård- och omsorgsboende

Kontakta en biståndshandläggare genom kommunens växel 060 - 16 31 00.
Växeln kopplar dig till rätt person.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 5 oktober 2018