Strandbo vård- och omsorgsboende

Bilden visar vård- och omsorgsboendet Strandbo i Söråker

Strandbo vård- och omsorgsboende ligger i Söråker och här finns totalt 74 lägenheter.

När du flyttar in

På alla vård- och omsorgsboenden för äldre finns tillgång till personal och sjuksköterska dygnet runt. Läkare från primärvården besöker alla boenden regelbundet.

Två värdighetsgarantier:

  • Att inom en vecka få träffa sin kontaktperson.
  • Senast tre veckor efter inflyttning ska en genomförandeplan upprättats som
    beskriver vilken hjälp och stöd du behöver. När planen skrivs ska du vara
    delaktig och hänsyn tas till din livshistoria, vanor, intressen och funktionsförmåga.

Mer information

På boendets mindre enheter finns matrum och gemensamt dagrum med TV i anslutning
till lägenheterna. På två plan finns korridorboende med lägenheter som har tre rum och
kök, två rummare och lägenheter med ett rum och kök.

En större gemensam matsal finns i anslutning till boendet och en fin innergård som du
lätt kan besöka. På Strandbo finns hobbylokaler med aktiviteter några gånger i veckan.

Besöksadress: Centrumvägen 51
                           860 35 Söråker
                    Service telefon 060 - 16 36 51
           Ängsklockan telefon 060 - 16 36 52
                  Solrosen telefon 060 - 16 36 53
         Ringblomman telefon 060 - 16 36 54
            Strandvillan telefon 060 - 16 36 58 

Vill du veta mer om Strandbo, kontakta enhetschef.

Vill du ansöka om vård- och omsorgsboende

Kontakta en biståndshandläggare genom kommunens växel 060 - 16 31 00.
Växeln kopplar dig till rätt person.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 2 maj 2017