Boenden, särskilda

Bilden visar hus och en äldre dam med rullator

Inom socialtjänsten i Timrå finns olika former av boenden för äldre samt barn, ungdomar och vuxna personer med funktionsnedsättning.

Läs mer om våra boenden

- Boendeformer för vård och omsorg (äldreboende)

- Boendeformer för stöd och omsorg, LSS

- Korttidsvistelse, korttidstillsyn/"eftis", stödfamilj, LSS

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 5 oktober 2018