Avgifter och taxor i socialtjänsten

Bilden visar olika blanketter från Timrå Kommun

Avgifter och taxor baseras på hjälpens (bistånd/insats) omfattning och personens inkomst. Socialförvaltningen gör individuella beräkningar utifrån statliga och kommunala  regler och den enskildes ekonomiska förutsättningar.

För mer information kring avgifter och debitering

Kontakta socialtjänstens avgiftshandläggare genom kommunens växel 060 - 16 31 00. Växeln kopplar dig vidare till rätt person.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 5 oktober 2018