Att söka bistånd och stöd

Bilden visar olika blanketter från Timrå Kommun

Vilka rättigheter du har till bistånd styrs av lag. Hos socialtjänsten i Timrå finns biståndshandläggare som kan hjälpa dig att hitta rätt form av stöd, service och omsorg så att du kan bo kvar hemma, arbeta, studera eller delta i fritidsaktiviteter.

Så här går det till

Handläggaren vet vilka lagar som styr dina rättigheter. Stödet (insatsen) prövas både enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

När handläggaren tagit emot din ansökan, bokar ni en tid för ett första möte. Vem eller vilka som ska delta i detta möte mer än du själv och handläggaren bestämmer du.

Efter detta möte gör handläggaren en utredning och en bedömning av dina behov och tar sedan ett beslut. Om du vill överklaga beslutet hjälper handläggaren dig att överklaga, se länk.

Ansökan om stöd (insatser) hittar du via kommunens hemsida för självservice/e-tjänster.
Använd blanketten "Lagen om stöd och service, LSS - ansökan om insatser" om du har funktionsvariation.
Använd blanketten "Bistånd vård och omsorg", om du är äldre.

Hur lång tid tar det?

Då beslutet har fattats får du stödet/hjälpen:
Personlig omvårdnad inom en vecka.
Serviceinsatser inom en månad.
LSS-insatser inom tre månader.

Kontakta en biståndshandläggare

Vill du ansöka om stöd (insats), kontakta en biståndshandläggare genom kommunens växel 060 - 16 31 00. Växeln kopplar dig vidare till rätt person.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 5 oktober 2018