Anhörigcenter

Bilden visar Anhörigcenters lokal på Köpmangatan 27 i centrala Timrå

Anhörigcenter vänder sig till anhöriga och närstående i alla åldrar i Timrå. Socialtjänsten ansvarar för Anhörigcenter som är ett anhörigstöd, träffpunkt och en informationskanal ut till kommunmedborgarna. Anhörigcenter samverkar med primärvården, frivilligorganisationer och Svenska kyrkan.

Anhörigcenter - för dig

Om din livssituation känns svår eller förändrad, på grund av att någon i familjen eller i din vänkrets har drabbats av sjukdom. Om du vårdar en långvarigt sjuk eller funktionshindrad anhörig hemma. Då finns ett anhörig/närståendestöd att tillgå genom kommunens anhörigcenter.

Du som är äldre och vill vara med på våra träffar är också välkommen. Du behöver inte vara nära anhörig till någon för att ta del av utbudet som Anhörigcenter anordnar.

Ta kontakt

Det kan vara svårt och kännas jobbigt att ta kontakt, angående den som står en nära, men gör det! Det känns alltid bättre när man får dela sina funderingar och tankar med någon.

Aktiviteter

På Anhörigcenter anordnas måndagsträffar, kl 13-15, då är det aktiviteter med olika teman. Anhörigcenters program hösten 2019   (öppnas som pdf-dokument).
På torsdagar har vi träffar kl 13-15, då vi umgås under enklare former.
Varannan tisdag träffas en samtalsgrupp, kl 10-11.30.

Anhörigcenter erbjuder dig:

  • Råd/stöd/information till anhöriga
  • Enskilda stödsamtal
  • Viss kostnadsfri avlösning i hemmet
  • Volontärverksamhet
  • Förebyggande hembesök
  • Utbildning/föreläsning
  • Temadagar/måndagsträffar
  • Anhöriggrupper finns i Vivsta

Viss uppsökande verksamhet förekommer vid behov.

För mer information, kontakta kommunens anhörigkonsulent:
Inga-Lill Nilsson
Telefon: 060 - 16 34 92
Besöksadress: Köpmangatan 27  i centrala Timrå 

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 17 oktober 2019