Demens

Bilden visar två personer på promenad

Stimulans och social samvaro är viktigt vid en demenssjukdom. I kommunen
finns dagvård, avlösarservice, demensboende och och avlastning som ett stöd.

Dagvård

I Timrå finns dagvården "Väpplingen" där personer med demenssjukdom får en social samvaro och stimulerande aktiviteter under dagtid, samtidigt som du som anhörig får avlastning.

Avlösarservice

Via kommunens anhörigkonsulent finns möjligheter att söka kostnadsfri avlastning 
när du som anhörig vårdar en närstående. 
För mer information kontakta kommunens anhörigkonsulent:
Telefon: 060 - 16 34 92
Besöksadress: Köpmangatan 27, 861 82 Timrå

Demensboende och korttidsvård

Vid kommunens äldreboenden finns avdelningar med boende för personer med demenssjukdom. Här är stimulans och social gemenskap viktiga inslag i verksamheten.
Att ansöka om korttidsvård på kommunens äldreboenden är en annan möjlighet till stöd
vid demenssjukdom.

Hur söker du stöd?

Vill du få kontakt med socialtjänsten för att söka dagvård/ korttidsvård/ demensboende, Kontakta en biståndshandläggare genom kommunens växel 060 - 16 31 00.
Växeln kopplar dig vidare till rätt person.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 14 februari 2017