Stöd vid kris

Om en stor olycka eller katastrof sker i Timrå kommun eller om medborgare i kommunen är med i stora olyckor eller katastrofer i andra delar av världen kan POSOM gruppen tillkallas.

POSOM betyder Psykiskt och Socialt Omhändertagande. Gruppen kan ge stöd till
drabbade som behöver stödsamtal eller annan psykosocial hjälp i sin oro och sorg.
POSOM gruppen är ett komplement till samhällets ordinarie omhändertagande vid
olyckor och katastrofer.

I gruppen ingår representanter från socialtjänst och skola. I händelse av en kris
kommer du att få fortlöpande information på kommunens webbplats timra.se.

Här finns mer information om kommunens arbete med säkerhet, räddning och kris

 

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 10 juni 2015