Akut hjälp

Här på sidan och under akut hjälp till vänster finns olika jour och rådgivnings-nummer om du eller en anhörig behöver hjälp i en akut situation. 

SOS alarm 112

Om du är i akut nödsituation och behöver omedelbar hjälp. Öppet dygnet runt. Polis, ambulans, brandkår, sjöräddning, fjällräddning, giftinformation, jourhavande läkare, flygräddning.

Social beredskap 112

Om det uppstår ett akut problem efter kontorstid och du behöver få kontakt med socialtjänsten omedelbart ringer du till Sociala beredskapen, exempel på såna situationer kan vara:

  • barn som riskerar att fara illa i sin hemmiljö
  • missbrukare som akut måste tas om hand
  • om någon är utsatt för hot eller våld

Psykiatrisk jourmottagning 060-18 18 71

Jourmottagningen finns för patienter som behöver akut psykiatrisk bedömning och åtgärd. Den som behöver psykiatrisk hjälp kan ringa och få råd dygnet runt.

Nationella hjälplinjens telefonjour för personer i psykisk kris

Hjälplinjens telefonjour erbjuder psykologisk hjälp och vänder sig till människor som är i kris eller i andra svåra livssituationer. Du kan ringa för din egen del eller som närstående och få råd, stöd eller hänvisning.

Telefon: 020 - 22 00 60 Texttelefon: 020 - 22 00 70, telefontider: alla dagar 13.00 - 22.00

Larmnummer för försvunna barn 116 000 

Till larmnumret för försvunna barn kan du kostnadsfritt ringa dygnet runt. Numret går att ringa oavsett i vilket EU-land man befinner sig och ska fungera som en sammanhållen larmkedja för att snabba åtgärder ska kunna sättas in i sökandet efter barnet.

Polis 114 14

För alla ärenden som inte handlar om pågående eller nyligen inträffade brott och händelser.  Öppet dygnet runt.

Stöd vid kris

Om en stor olycka eller katastrof sker i Timrå kommun eller om medborgare i kommunen är med i stora olyckor eller katastrofer i andra delar av världen kan POSOM gruppen tillkallas.

POSOM betyder Psykiskt och Socialt Omhändertagande. Gruppen kan ge stöd till drabbade som behöver stödsamtal eller annan psykosocial hjälp i sin oro och sorg. POSOM gruppen är ett komplement till samhällets ordinarie omhändertagande vid olyckor och katastrofer.

I gruppen ingår representanter från socialtjänst och skola. I händelse av en kris kommer du att få fortlöpande information på kommunens webbplats timra.se.

Här finns mer information om kommunens arbete med säkerhet, räddning och kris

Informationsnummer 113 13 vid olyckor och kris

Till 113 13 kan du ringa för att få eller lämna information vid olyckor och kriser i samhället.

Kommentera sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 10 juni 2019