Akut hjälp

Här på sidan och under akut hjälp till vänster finns olika jour och rådgivnings-nummer om du eller en anhörig behöver hjälp i en akut situation. 

I en akut situation med fara för liv ring: larmtelefon 112 

Polis-larmtelefon (vid icke akuta händelser) 114 14

Larmnummer för försvunna barn 116 000 

Till larmnumret för försvunna barn, 116 000, kan du kostnadsfritt ringa dygnet runt. Numret går att ringa oavsett i vilket EU-land man befinner sig och ska fungera som en sammanhållen larmkedja för att snabba åtgärder ska kunna sättas in i sökandet efter barnet.

Informationsnummer 113 13 vid olyckor och kris.

Till 113 13 kan du ringa för att få eller lämna information vid olyckor och kriser i samhället.
Webbplats: https://www.sosalarm.se/viktiga-telefonnummer/11313/

Här finns vårdcentralen

Landstinget Västernorrland har på deras hemsida har sammanställt vårdcentralerna i vår kommun.

Webbplats: Vårdcentraler i Timrå. Landstinget Västernorrland

Socialförvaltningen

Information, hjälp och stöd till dig som blivit utsatt för hot eller våld eller andra frågor som rör socialtjänst. Kontakta socialtjänstens individ- och familjeomsorg.
Telefontid: 8.00 - 16.30
Telefon: 060 - 16 31 00 (växeln kopplar dig vidare till en socialsekreterare)

Efter kontorstid når du vår sociala beredskap via 112

Till beredskapen vänder man sig med akuta ärenden, som inte kan vänta till nästa vardag.

Beredskapen gäller akuta ärenden rörande barn, omhändertagande enligt Lagen om vård av unga (LVU), Lagen om vård av missbrukare (LVM) samt familjerelaterat våld.

Kvinnojourer

Kvinnogemenskap
Jourtelefon: 060 - 12 69 90
Webbplats: Kvinnogemenskap Sundsvall

Kvinnofridslinjen
Nationell jourtelefon: 020 - 50 50 50
Webbplats:  Kvinnofridslinjen

Terrafem (flerspråkig)
Jourtelefon: 020 - 52 10 10
Webbplats: Terrafem

Tillsammanscentrum

Tillsammanscentrum
Telefon: 060 - 12 47 66

Brottsofferjouren
Jourtelefon: 0200-21-20-19 
Webbplats: Brottsofferjouren

Psykiatrisk jourmottagning
Telefon: 060 - 18 18 71

 

Fastigheter - AB Timråbo

Kontorstid, telefon 060-16 35 02
Övrig tid, telefon 060-10 90 10

Fastigheter - Timrå kommun

Kontorstid, telefon 060-16 31 65
Övrig tid, telefon 060-15 27 00

Vägar - Timrå kommun

Dygnet runt, telefon 060-15 27 00

Vägar - Trafikverket

Dygnet runt, telefon 0771-24 24 24

Vatten och avlopp - Mitt Sverige Vatten AB

Felanmälan på kommunens vatten- och avloppsledningar
Dygnet runt, telefon 060-19 20 70

Akut tömning av slam från tankar och brunnar - Tirab

Vid behov av akut tömning av slam på kvällar och helger, ring Tirab på telefon 070-103 06 99. Tömning sker inom 24 timmar. Om du kommer till en telefonsvarare lämna namn, telefonnummer och vilken adress det gäller.

Teleledningar

Skanova, telefon 020-50 50 00 (dygnet runt)

Risklinjen

Tipsa om faror och risker
Dygnet runt, telefon 020-93 00 00

.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 9 april 2018