Rättvisare avgifter inom socialtjänsten

Publicerad den 29 april 2019 En äldre man och ung kvinna.

Du som bor på något av våra boenden, har hemtjänst eller andra insatser inom Stöd, vård och omsorg kommer att få ett nytt avgiftsbeslut hemskickat med information om kommunens nya taxa.

En ny och grundligt omarbetad taxa gäller från mars och är timbaserad. Den som är beviljad omvårdnad och service eller annan hjälp betalar för den tid som behövs, vilket ger en rättvisare avgift. Som förut finns det också maxnivå för omsorgsavgiften och ett högsta avgiftsutrymme beräknad på inkomst.

Läs mer på hemsida om Avgifter och taxor i socialtjänsten

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 29 april 2019