Nytt i projektet Trygg, säker och samordnad vård- och omsorgsprocess

Publicerad den 31 juli 2017

Den 1 januari 2018 införs en ny lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård som ersätter tidigare lag om kommunernas betalningsansvar. 

Syftet med den nya lagen är att främja en god vård och omsorg för patienter som efter utskrivning behöver insatser från kommun och öppen vård samt att onödig vistelse i den slutna vården ska undvikas så långt det är möjligt. Centrala delar i den förändrade lagstiftningen är därför hur kommun och landsting ska samverka kring gemensamma patienter vid in- och utskrivning från sjukhus.

Inom länets kommuner och Landstinget pågår ett projekt bestående av styrgrupp, projektgrupp, arbetsgrupper och referensgrupper med representation från berörda yrkesprofessioner i länets kommuner och Landstinget.

I projektets uppdrag ingår bland annat att ta fram länsövergripande överenskommelser och riktlinjer utifrån den nya lagstiftningen samt anpassa IT-stödet Prator och genomföra relevanta utbildningsinsatser.

Mer information om projektet finns på Landstingets hemsida, se länk. Arbetet presenteras i nyhetsbrev. Juni månads nyhetsbrev, se länk, berättar om vilka förändringar lagen innebär och det förberedelsearbete som nu påbörjats.

Kommentera sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 31 juli 2017