Ny brukarundersökning om daglig verksamhet

Publicerad den 4 januari 2018 Sammanställningens framsida

För fjärde gången har länets kommuner genomfört en gemensam brukarundersökning bland personer som har beviljats Daglig verksamhet enligt Lagen (1993:387) om vård, stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Varje kommun genomförde sin egen undersökning där det fanns en ansvarig person som samordnade undersökningen. Frågorna mäter tre dimensioner; arbetsmiljö, delaktighet och bemötande. Deltagarna har fått information och lämnat samtycke till att delta i undersökningen. Resultatet visade att deltagarna upplevde verksamheterna som övervägande positiva.

I Timrå var det 26 deltagare av 33 tillfrågade. Andelen som upplevde problem i arbetsmiljön har minskat kraftigt från tidigare års undersökning. Men även andelen som upplevde delaktighet har minskat kraftigt. Det är ändå en stor andel som svarat positivt kring bemötande.

Här följer en länk till Sammanställningen resultat 2017, Daglig verksamhet, brukarnas perspektiv. Den finns även på webbsidan där vi samlar alla Kvalitetsundersökningar och jämförelser.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 8 januari 2018