Ändring av verksamhetsbidrag till föreningar av social karaktär

Publicerad den 3 oktober 2018 Leende kvinna tillsammans med kollegor på arbetsplats

Samtliga föreningsbidrag ligger från den 1 januari 2019 under kultur- och tekniknämndens ansvar. Detta innebär att Socialnämndens verksamhetsbidrag till föreningar av social karaktär flyttas över från årsskiftet.

Vad är verksamhetsbidraget, när görs ansökan?

Verksamhetsbidraget är öppet att söka för föreningar av social karaktär med verksamhet som bedrivs i Timrå kommun eller har stark anknytning till Timrå kommun. Ansökan om detta bidrag för år 2019 skickas, som tidigare, till Socialförvaltningen, senast den 31 oktober. Blankett och information om ansökan finns på kommunens sida för Självservice.

Vad händer med vår ansökan?

Socialförvaltningen tar emot alla ansökningar men tar inte beslut om bidraget. Inför årsskiftet överlämnas inkomna ansökningar till Kultur- och tekniknämnden för handläggning. Föreningar som lämnat in ansökan kommer att informeras om hur handläggning och beslut planeras ske.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 5 oktober 2018