Aktuellt

Här kan du läsa aktuell information som handlar om omsorg och stöd.

 • Axplock från socialnämnden 20 februari

  den 28 februari 2019 Vid socialnämndens sammanträde i februari lämnades rapporter om bland annat Patientsäkerhetsberättelse, uppföljning av intern kontroll, ej verkställda beslut med mera.
 • Axplock från socialnämnden 23 januari

  den 28 februari 2019 Vid socialnämndens sammanträde i januari som förutom att det var det första för året också var det första den här mandatperioden med flera nya ledamöter och ersättare på plats. Vid sammanträdet som till huvuddelen bestod av olika valärenden valdes bland annat ledamöter och ersättare till socialnämndens arbetsutskott samt ordförande och vice ordförande till detsamma.
 • Vi söker fler familjehem!

  den 29 januari 2019 Familjehem 20190126.jpg Vill du göra skillnad och hjälpa barn som behöver en trygg extrafamilj?
 • Axplock från socialnämnden 19 december

  den 2 januari 2019 Domar klubba 1.jpg Vid socialnämndens sammanträde i december fick nämnden slutrapport från projektet med sjutimmars arbetstid. Det fattades beslut om ytterligare åtgärder för att klara budget 2018. Budget och verksamhetsplan för kommande år fastställdes.
 • Axplock från socialnämnden den 21 november

  den 2 januari 2019 Domar klubba 1.jpg Vid socialnämndens sammanträde i november fick nämnden information om Brukarundersökningen inom boende LSS och socialtänstens arbete med Barn och familj. Det fattades också beslut om åtgärder för att klara budget 2018.
(47 Nyheter)
Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 23 oktober 2017