Aktuellt

Här kan du läsa aktuell information som handlar om omsorg och stöd.

 • Axplock från socialnämnden i maj

  den 30 maj 2018 Domar klubba 1.jpg Vid Socialnämndens sammanträde den 22 maj fick ledamöterna information om demensriktlinjer och specialistundersköterskor inom äldreomsorgen. Nämnden beslutade om revidering av beslutsattestanter samt delegationsordning, dessutom beviljades en ansökan om bidrag.
 • Axplock från socialnämnden i april

  den 7 maj 2018 Domar klubba 1.jpg Vid Socialnämndens sammanträde i april fick ledamöterna bland annat information om Arbetsmarknadstorget och sju timmars arbetsplatsförlagd arbetstid för socialsekreterare.
 • Axplock från socialnämnden i mars

  den 5 april 2018 Domar klubba 1.jpg Vid Socialnämndens sammanträde i mars fick ledamöterna bland annat information om införandet av mobil hemtjänst med nyckelfria lås samt verksamheten personligt ombud.
 • Arbetsmarknadstorget knöt band för samlad samverkan

  den 9 mars 2018 invigning_arbetsmarknadstorget.jpg Kommunens senaste satsning, Arbetsmarknadstorget, invigdes igår av kommunstyrelsens ordförande, Ewa Lindstrand, och Arbetsförmedlings chef i Timrå, Moshen Latifi genom en symbolisk bandknytning.
 • Axplock från socialnämnden i februari

  den 28 februari 2018 Domar klubba 1.jpg Vid Socialnämndens sammanträde i februari godkände ledamöterna patientsäkerhetsberättelsen för 2017. Nämnden ställde sig bakom ett förslag om reducering av matkostnader på vård- och omsorgsboende. Nämnden ställde sig också bakom förvaltningens ansökan om statsbidrag till verksamhet med personliga ombud.
(24 Nyheter)
Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 23 oktober 2017