Aktuellt

Här kan du läsa aktuell information som handlar om omsorg och stöd.

 • Ändring av verksamhetsbidrag till föreningar av social karaktär

  den 3 oktober 2018 Smiling pretty red haired young woman sitting with coworkers around laptop at work during meeting Samtliga föreningsbidrag ligger från den 1 januari 2019 under kultur- och tekniknämndens ansvar. Detta innebär att Socialnämndens verksamhetsbidrag till föreningar av social karaktär flyttas över från årsskiftet.
 • Axplock från socialnämnden i september

  den 1 oktober 2018 Domar klubba 1.jpg Socialnämnden hade ett extra sammanträde den 10 september utfrån arbetet med Budget och Verksamhetsplan. Vid nämndens ordinarie sammanträde den 19 september fick nämnden information om arbetet med vuxna och missbruk och halvtidsutvärderingen av projektet Sju timmars arbetsplatsförlagd presenterades. Nämnden beslutade vid sammanträdet också i frågan om åtgärdsplan för att klara budget 2018.
 • Ny samtalsgrupp på Anhörigcenter

  den 19 september 2018 rxHöst_ Merlo Slott_ Vivsta_ Söråker_1146.jpg Vi startar nu ytterligare en samtalsgrupp vid Anhörigcenter i Timrå varannan vecka från den 2 oktober.
 • Axplock från socialnämnden 29 augusti

  den 4 september 2018 Domar klubba 1.jpg Vid Socialnämndens sammanträde den 31 augusti fanns i ärendelistan bland annat information om det nu avslutade projektet Specialistundersköterskor inom vård- och omsorgsboenden. Budget och verksamhetsplan för kommande år diskuterades och en motion om hemtagningsteam besvarades.
 • Axplock från socialnämnden 25 juni

  den 4 september 2018 Domar klubba 1.jpg Vid socialnämndens sammanträde den 25 juni informerades nämnden om en brukarundersökning om mat i hemtjänsten, nämnden fastställde också ett antal nya riktlinjer. Eftermiddagen ägnades åt ett analysseminarium om ekonomi.
(29 Nyheter)
Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 23 oktober 2017