Stöd gällande våldsbejakande extremism och radikalism

Våldsbejakande extremism är ett samlingsbegrepp för rörelser och ideologier
som förespråkar våld för att uppnå ett ideologiskt mål.

Tillsammans kan vi förebygga extremism

I Sverige pågår ett nationellt arbete för att samordna arbetet mot våldsbejakande extremism. 

Center mot våldsbejakande extremism

Center mot våldsbejakande extremism (CVE) arbetar från i huvudsak kriminalpolitiska utgångspunkter, och stärker och utvecklar det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism. Verksamheten syftar ytterst till att förebygga ideologiskt motiverad brottslighet och terrorism. Centret är placerat inom Brottsförebyggande rådet (Brå) och inrättades den 1 januari 2018.
Center mot våldsbejakande extremism utvecklar det kunskapsbaserade och sektorövergripande arbetet med att förebygga våldsbejakande extremism på nationell, regional och lokal nivå. Detta bland annat genom att ge behovsanpassat stöd till lokala aktörer, vara ett kunskapsnav och bidra till att skapa en högre grad av effektivitet och samordning i de förebyggande insatserna.
https://www.cve.se/

Stödtelefon

Centrets stödfunktion nås på 08-527 44 290, klockan 9-15 helgfria vardagar. Den är till för yrkesverksamma, främst i kommuner och myndigheter på lokal nivå, som behöver stöd i det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism.
CVE:s stödtelefon för yrkesverksamma
Telefon: 08-527 44 290
Öppettider: Måndag-fredag 09.00-15.00 (helgfria vardagar)

Kommunstyrelsen i Timrå har, i april 2017, antagit anvisningar för att värna demokratin och motverka och förebygga våldsbejakande extremism.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 15 augusti 2019