Tandvård

Du som har ett stort omsorgsbehov eller en funktionsnedsättning kan ha rätt till tandvårdsintyg och uppsökande tandvård. För att få ta del av dessa förmåner, kontakta enhetschef/omvårdnadspersonal inom hemtjänsten eller din LSS-handläggare.

Du har rätt till nödvändig tandvård om du:

 • omfattas av kommunens hälso- och sjukvårdsansvar (om du till exempel bor
  i särskilt boende, med tillsyn större delen av dygnet)
 • får hälso- och sjukvård i hemmet (hemsjukvård)
 • omfattas av LSS (lag om stöd och service till vissa funktionshindrade)
 • bor i egen bostad och har motsvarande behov av vård, omsorg och service
  som ovan.

Uppsökande tandvård innebär gratis hembesök av tandvårdspersonal en gång per år.
De gör en hälsokontroll i din mun och ger dig råd om daglig munvård. Tandvårdsintyget
ger dig rätt till tandläkarbesök för nödvändig tandvård på högkostnadsskyddet. Till
nödvändig tandvård räknas åtgärder som gör att du kan äta, åtgärder som lindrar smärta
och obehag i munnen samt förebyggande behandling.

Utfärdare av tandvårdskort

Tandvårdskortet gäller i kommunen där du bor. Intyget skrivs ut av:

 • Primärvårdens distriktssköterska som ansvarar för hemsjukvården.
 • Biståndshandläggare om du har insatser enligt LSS.
 • I särskilda boenden kan utfärdaren vara biståndshandläggare,
  enhetschef eller omvårdnadsansvarig sjuksköterska.
 • För LSS-boenden kan LSS-handläggaren eller enhetschef utfärda intyget.

 

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 3 maj 2017