Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS

Bilden visar olika blanketter från Timrå Kommun

I kommunernas hälso- och sjukvårdsarbete ska det finnas en Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska (MAS), som arbetar övergripande för att vårdtagarna ska få en säker
vård av god kvalitet i de boenden där kommunen ansvarar för hälso- och sjukvård
och rehabilitering.

Hälso- och sjukvårdsarbetet i kommunen

Genom att kontinuerligt besöka och inspektera verksamheterna, träffa personal och begära in uppgifter följer MAS:en upp hur vården gentemot vårdtagaren fungerar i praktiken och hur rutiner tillämpas. MAS:en informerar kontinuerligt socialnämnden i Timrå om kvaliteten i de olika verksamheterna.

Om någon person i samband med vård eller behandling drabbas av eller riskerar att drabbas av skada eller sjukdom ansvarar MAS för att en anmälan till socialstyrelsen görs enligt Lex Maria.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 9 mars 2018