Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS

Bilden visar olika blanketter från Timrå Kommun

I kommunernas hälso- och sjukvårdsarbete ska det finnas en sjuksköterska
som har det medicinska ansvaret för verksamheten. Den medicinskt ansvariga sjuksköterskan "MAS" arbetar övergripande för att vårdtagarna ska få en säker
vård av god kvalité i de boenden där kommunen ansvarar för hälso- och sjukvård
och rehabilitering.

Hur fungerar hälso- och sjukvårdsarbetet i kommunen

Genom att kontinuerligt besöka och inspektera verksamheterna, träffa personal och
begära in uppgifter följer MAS:en upp hur vården gentemot vårdtagaren fungerar i
praktiken och hur rutiner tillämpas. MAS:en informerar kontinuerligt socialnämnden
i Timrå om kvalitén i de olika verksamheterna.

Om någon person i samband med vård eller behandling drabbas av eller riskerar att
drabbas av skada eller sjukdom ansvarar "MAS" för att en anmälan till socialstyrelsen
görs enligt Lex Maria.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 2 november 2016