Uppdrag som kontaktperson, ledsagare, avlösare eller stödfamilj LSS

Vad innebär det om du får ett uppdrag? Uppdraget ger dig ingen anställning, du ersätts genom ett timarvode. Det finns inga krav på utbildning, körkort eller bil, men du bör vara 18 år.

Intresseanmälan

Är du intresserad av ett uppdrag, fyll i intresseanmälan, skicka in den eller kontakta Eva Berg Pettersson. Länk till intresseanmälan.

Information till uppdragstagare

Information om månadsrapporter och arvoden
Bland Länkar hittar du månadsrapportering, som du kan skriva ut. Skickar du e-post kring ditt uppdrag, skriv inte namn och personnummer på den enskilde eftersom ni har sekretess. Skicka månadsrapporten senast den sista varje månad till:
      Timrå Kommun
       Eva Berg Pettersson
      861 82 Timrå

  • Som kontaktperson får du ett arvode och en omkostnadsersättning.
  • Som ledsagare får du ett timarvode och möjlighet till ersättning för
    personliga utlägg.
  • Som avlösare får du ett timarvode.

 

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 5 oktober 2018