LSS, stöd och service

Bilden visar en vy med hus efter köpmangatan i centrala Timrå

Behöver du stöd i vardagen och har en varaktig funktionsnedsättning 
då kan du få stöd och service genom kommunens LSS-verksamheter.
LSS är lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Vem kan ha rätt till LSS-stöd (insatser)

  • personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
  • personer med betydande och bestående begåvningsmässigt
    funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder.
  • personer som till följd av stora och varaktiga fysiska eller psykiska
    funktionshinder har betydande svårigheter i den dagliga livsföringen
    och därmed ett omfattande behov av stöd och service.

Vilket LSS-stöd kan man få?

Klicka på länkarna nedan så får du mer information om LSS i Timrå.

Så här går det till

Om du vill söka särskilt boende, daglig verksamhet eller andra insatser, ska du
vända dig till kommunens biståndshandläggare.

När handläggaren tagit emot din ansökan bokar ni in tid för ett första möte.
Vem eller vilka som ska delta i detta möte mer än du själv och handläggaren
bestämmer du.

Efter mötet gör handläggaren en utredning och en bedömning av dina behov
och tar sedan ett beslut i ärendet. Om du inte är nöjd med beslutet hjälper
handläggaren dig att överklaga.

Läs mer: Överklaga biståndsbeslut

Vart vänder du dig?

Vill du ansöka om stöd/hjälp (insats), kontakta en biståndshandläggare genom
kommunens växel 060 - 16 31 00. Växeln kopplar dig vidare till rätt person.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 9 augusti 2018