Daglig sysselsättning, socialpsykiatrin

Verksamheterna vänder sig till personer med psykisk ohälsa/psykisk
funktionsnedsättning och här finns möjlighet till gemenskap, arbete
och sysselsättning.

Vad är daglig sysselsättning?

Sysselsättningen i socialpsykiatrin är rehabiliteringsinriktad och arbetar med
planerade aktiviteter utifrån deltagarnas förmåga och önskemål.

Verksamheten är öppen under vardagar och det finns möjligheter att delta i
fritidsaktiviteter en helg varje månad.

Målet med daglig sysselsättning kan vara allt från att bryta isolering till att
personer ska kunna gå vidare ut ur verksamheten med ett stärkt självförtroende
och ökad social kompetens.

Här är socialpsykiatrins verksamheter i Timrå

Kreha (kreativ rehabilitering)

  • Vi ser till de personliga behoven
  • Arbetar rehabiliteringsinriktat
  • Har platser på olika företag i kommunen
  • Butik - Kreha

Verksamheten arbetar miljömedvetet med återbruk, tygtryck, foto, växter,
friskvård och målning. Under sommaren driver verksamheten bagarstugan,
loppis och hantverksaffär ute på Lögdö Bruk.
Besöksadress: Köpmangatan 55, 861 31 Timrå
Telefon: 060 - 57 27 15

Punkten

  • Vi ser till de personliga behoven och den sociala samvaron
  • Arbetar rehabiliteringsinriktat

Verksamheten arbetar med vedhantering, slöjd/hantverk, blästring,
datademontering, blogg, med mera.

Välkomna att besöka socialpsykiatrins blogg -
"MÖJLIGHETEN"  http://punktenkreha.blogspot.se/

Besöksadress: Plåtslagarvägen 3, 861 36 Timrå
Telefon: 060 - 16 32 37

Vart vänder du dig?

Vill du ansöka om socialpsykiatrins dagliga verksamhet, kontakta en biståndshandläggare
genom kommunens växel 060 - 16 31 00 . Växeln kopplar dig vidare till rätt person.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 30 november 2016