Funktionsnedsättning, handikapp

Bilden visar midsommarblomster vid havet

Bor du i Timrå kommun och behöver särskild hjälp på grund av psykisk eller
fysisk funktionsnedsättning finner du här olika former av stöd och service från kommunen. I undermenyn till vänster kan du läsa mera.

I Timrå bedrivs omsorgen och psykiatrins verksamheter av kommunen.
Personlig assistans utförs av kommunen men här kan du även välja mellan
flera privata företag.

Att söka stöd

Hos socialtjänsten finns biståndshandläggare som hjälper dig som har en
funktionsnedsättning att hitta rätt form av stöd, service och omsorg, för att
kunna bo, arbeta och delta i fritidsaktiviteter med mera.

När du söker ett stöd (insats) informerar handläggaren dig om vilka rättigheter
du har och hur du kan överklaga om du inte blir nöjd med det beslut du får.

Handläggaren utreder det stöd som du söker utifrån socialtjänstlagen (SoL)
och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Vart vänder du dig?

När du ansöker om hjälp/stöd vänder du dig till en biståndshandläggare på
kommunen. Ni bokar en tid för hembesök där ni går igenom dina behov
och livssituation.
Kontakta en biståndshandläggare genom kommunens växel 060 - 16 31 00.
Växeln kopplar dig vidare till rätt person.

Offentlighets- och sekretesslagen

En allmän handling är offentlig om den inte omfattas av sekretess med stöd av
Offentlighets- och sekretesslagen. Läs mer om Offentlig handling 

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 23 oktober 2017