Länk till webbplatsens startsida (www.timra.se)
Länk till webbplatsens startsida (www.timra.se)

Meny

Kommentera sidan

Tipsa och dela

Lyssna på sidan Lyssna
Dela sidan på facebook

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300

  Axplock från kommunstyrelsen 4 februari

  Vid kommunstyrelsens sammanträde 4 februari beslutade ledamöterna om en hel del ärenden. Nedan kan du ta del av ett axplock av sammanträdet. Protokollet från sammanträdet i sin helhet

  Remissvar: Ökad statlig närvaro i Härnösand (SOU 2019:33)

  Finansdepartementet utreder förutsättningarna för att öka den statliga närvaron i Västernorrlands län. Utredningen föreslår att regeringen överväger omlokalisering till Härnösand av följande verksamheter:

  • Skolverkets verksamhet avseende lärarlegitimationer.
  • Delar av Socialstyrelsens verksamhet avseende legitimationer inom hälso- och sjukvård.
  • Skatteverkets verksamheter avseende registervård för de register som verkets nuvarande verksamhet i Härnösand utgår ifrån.
  • Delar av verksamheten avseende Sidas strategi för informations- och kommunikationsverksamhet.
  • Kammarkollegiets verksamhet avseende auktorisation av tolkar och översättare.

  Kommunstyrelsen beslutade att avge remissvar enligt kommunledningskontorets förslag.

  Antagande av detaljplan för småhustomter i Oxviken/Brännsand, del av Mällby 1:3 med flera

  Kommunstyrelsen beslutade att anta detaljplan för småhustomter i Oxviken/Brännsand, del av Mällby 1:3 m.fl.

  Prioriteringar av detaljplaner

  Kommunstyrelsen beslutade även om en del punkter när det gäller prioriteringar av detaljplaner:

  • Prioritera detaljplaner enligt planlistan.
  • Ge planuppdrag på att ändra detaljplan D132.
  • Ge uppdrag för att ta fram ett planprogram för Åstön.
  • Avsluta planuppdrag för Stora Bandsjön.
  • Avsluta planuppdrag för Simhall
  • Ge kommunchefen i uppdrag att på kommunstyrelsens möte i mars 2020 presentera ett förslag på hur kommunen mer skyndsamt ska kunna hantera den stora mängden detaljplaneuppdrag och detaljplaneändringar.


  Ordförandeklubba
  Puffbild liten 290x160

  Kontakt

  Länkar

  Lägg till relevanta länkar här

  Sidan uppdaterad 2020-02-11

   

  Kontakta oss

  Timrå kommun

  Köpmangatan 14,
  861 82 Timrå

  Växel: 060-16 31 00

  E-post: timra.kommun@timra.se

  Organisationsnummer:
  212000-2395

  Kommunhuset är öppet
  klockan 08.00-16.30

  Kontakta oss

  Timrå kommun

  Köpmangatan 14, 861 82 Timrå

  Växel: 060-16 31 00

  E-post: timra.kommun@timra.se

  Organisationsnummer: 212000-2395

  Kommunhuset är öppet 08.00-16.30

  Om webbplatsen

  www.timra.se är Timrå kommuns offentliga webbplats

  Navigera på webbplatsen

  GDPR

  Tillgänglighetsredogörelse

  Om cookies

  Tyck till om webbplatsen

  Följ oss

  Facebooklänk till annan webbplats

  Twitterlänk till annan webbplats

  Instagramlänk till annan webbplats

  RSS

  E-postutskick