Virkesupplag vid Lögdö

Publicerad den 15 december 2016 Vikesupplag i förgrunden med SCA Östrand i bakgrunden.

Med anledning av de diskussioner som uppstått angående SCA:s planerade etablering av virkesupplag vid Lögdö har Timrå kommun fått in frågor från allmänheten.

Klas Lundgren, förvaltningschef miljö– och byggkontoret:

– Än så länge har ingen formell ansökan lämnats in. Vi vill inte föregå prövningen då vi inte har fått ett fullständigt underlag.

Livet i Ljustorpsån

När en tillståndsprocess genomförs ska alla relevanta miljöpåverkande delar redovisas samt hur dessa påverkar människa och miljö. Det innebär att SCA ska redovisa hur den tänkta verksamheten kan drivas på ett miljömässigt acceptabelt sätt. De ska bland annat redovisa hur verksamheten påverkar livet i Ljustorpsån.

– Målet är att både bra virkesterminaler, bra fiskevatten och biologisk mångfald ska rymmas i vårt Timrå!

Ljustorpsån har varit föremål för omfattande restaureringar för att återställa och skapa nya, bättre förutsättningar för fiskelivet. Åtgärderna som syftat till att främja naturlig fiskproduktion och biologisk mångfald har vidtagits uppströms den eventuella virkesterminal som föreslås.

– Vi kommer att avvakta med att precisera hur Miljö- och byggnadsnämnden ser på virkesupplaget i Lögdö men givetvis deltar vi aktivt i den fortsatta processen, avslutar Klas Lundgren.

Mer information kontakta:

Klas Lundgren, förvaltningschef miljö- och byggkontoret, tfn 060-16 31 00

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 19 december 2016