Viktig information till dig som tidigare fått ett gult busskort - Barnkort Timrå

Publicerad den 22 juli 2019

Barnkort Timrå kommer sluta gälla från den 21 augusti 2019. Beslutet togs av kommunstyrelsen i juni 2019 (§182 Dnr KS/2019:148) och grundar sig i kommunens ekonomiska situation med krav på besparingar. 

Vad innebär beslutet?

Beslutet innebär att den som tidigare rest med Barnkort Timrå nu måste skaffa ett annat reskort. Den 21 augusti 2019 är sista dagen du kan resa med Barnkort Timrå. 

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 22 juli 2019