Vi blir fler!

Publicerad den 21 februari 2019 En grupp människor

Statistiska Centralbyrån, SCB, redovisar idag befolkningssiffror för 2018 och Timrå växer. Under 2018 blev vi 30 fler, vilket är den näst bästa  befolkningssiffran för 2000-talet. Timrås befolkningsökning fortsätter därmed i rätt riktning.

Det är roligt och bra att Timrå växer, men ärligt talat är inte jag särskilt förvånad över det. Timrå är i alla avseenden en attraktiv boendekommun, och nu när byggandet av bostäder kommit igång och det öppnats fler möjligheter att flytta hit så är det klart att det får positiv effekt på befolkningssiffran, säger Stefan Dalin, kommunstyrelsens ordförande.

 

Oppositionsrådet Tony Andersson är glad över att kommunen fortsätter den positiva trenden och fyller i:

Vårt företagsklimat ligger i toppen bland norrlandskommunerna och föreningslivet är rikt med både utbud av kultur- och fritidsaktiviteter. Dessutom satsar vi på bostadsbyggande. Det skapar mervärde för både medborgare och presumtiva Timråbor.

I rätt riktning

2018 års befolkningssiffra är den näst högsta för 2000-talet, bara under 2013 var vi fler, 18 062 personer. Kommunchef Andreaz Strömgren ser att kommunens arbete gett resultat:

Vårt näringsliv i kombination med ökat tryck på bostäder och låg arbetslöshet i kommunen kan vara en anledning till att fler bosätter sig i kommunen. Det visar på ökad attraktionskraft. 

I länet är det  Sundsvall (40) och Timrå (30) som ökat sin befolkning under 2018. Övriga kommuner i Västernorrland redovisade tillbakagångar.

Timrås befolkning under 2000-talet:

2000                    17 988

2001                    17790          -198           

2002                    17784            -6

2003                    17854            70

2004                    17859             5

2005                    17747           -112

2006                    17870           123

2007                    17884            14

2008                    17980            96

2009                    17902           -78

2010                    17990            88

2011                   18 026            36

2012                  17 997           -29

2013                  18 062            65

2014                  18 025           -37

2015                  17 987           -38

2016                  17 992           5

2017                  18 030           38

2018                 18 060            30

För mer information kontakta:
Stefan Dalin, kommunstyrelsens ordförande, tfn: 073-270 95 39
Tony Andersson, oppositionsråd, tfn: 070-190 36 63
Andreaz Strömgren, kommunchef, tfn:060-16 3121  

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 21 februari 2019