Uppförande av vindkraftverk på Åkerö 3:21

Publicerad den 11 mars 2016 vindkraftsbild.jpg

E.ON Elnät Sverige AB har ansökt om bygglov och lämnat in en miljöanmälan för uppförande av ett vindkraftverk på fastigheten Åkerö 3:21 i Timrå kommun. Fram till och med 3:e april 2016 har du möjlighet att lämna synpunkter på ansökan. Du kan ta del av ansökan här.

Vindkraftverket planeras att ha en totalhöjd på max 78,5 meter och en rotordiameter på max 47 meter. Enligt plan- och bygglagen ska berörda grannar och andra sakägare få tillfälle att yttra sig över ansökan om bygglov. Enligt miljöbalken ska statliga och kommunala myndigheter samt organisationer och enskilda, med särskilt intresse i saken, få yttra sig över anmälningsärendet.

Remisshandlingar

Skrivelse från E.ON

Anmälan miljöfarlig verksamhet

Projektbeskrivning och miljökonsekvensbeskrivning

Vill du vara med och påverka?

Skicka dina synpunkter om ansökan/anmälan skriftligt senast den 3 april 2016 till Timrå kommun, Miljö- och byggkontoret, 861 82 Timrå eller till e-postadress: miljo@timra.se.

Vill du veta mer? För ytterligare upplysningar kan du vända dig till Miljö- och byggkontoret, telefonnummer: 060-16 31 93.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 11 mars 2016