Tyck till om livskvalitet, service och klimatsmart liv

Publicerad den 20 augusti 2018 ILLUSTRATION.jpg
Timrå kommun vill veta hur Timråborna upplever livskvalitet, klimatsmart liv och serivce i kommunen.
Fotograf: Pär Olert, Marie Zetterlund

Nu öppnar vi en enkät om livskvalitet, service och klimatsmart liv i syfte att få veta hur du upplever livskvalitet, service och möjligheten till ett klimatsmart liv i kommunen.

Enkäten tar cirka 3 minuter att svara på och man är helt anonym. Frågorna redovisas i tabellform och fram till den 2 september kan man svara på frågorna.

Vision 2025

Bakgrunden till enkäten vilar i kommunens visionsarbete, Timrå – en stark kommun i en växande region, som pågått sedan januari 2016. Enkätfrågorna ingår i utvärderingsarbetet för att se vilken riktning arbetet tar.

– Vi genomför den här enkäten för tredje året och den ger oss en bra fingervisning om vad Timråbor tycker om livskvalitet, service och klimatsmart liv, säger Marie Zetterlund, kommunikations- och marknadsansvarig, Timrå kommun och fortsätter:

– Frågorna rör inte enbart Timrå kommuns verksamheter utan det gäller Timrå i stort. Service kan till exempel vara den hjälp man får i matvarubutiken.

– Viktigt att poängtera är att var och en som svarar utgår från sina förutsättningar och kunskaper. Det kan vara svårt att beskriva livskvalitet och det kan betyda olika för olika personer.

Länk till enkät, öppnas i nytt fönster.

Mer information: Marie Zetterlund, kommunikations- och marknadsansvarig,

tfn. 060-16 34 22.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 20 augusti 2018