Trygg i Timrå - en podcast om brottsförebyggande arbete

Publicerad den 4 oktober 2017 timråpodden_skyline_3.jpg

I november startar Rådet för trygghet och hälsa en podcast om trygghet och brottsförebyggande arbete där aktuella händelser/ämnen kommer att diskuteras. Vid behov kommer även gäster med specialistkompetens att bjudas in.

Det är Britt-Louise Nyholm, kommunens utvecklingsstrateg för trygghet och hälsa och Andreas Zehlander, gruppchef inom Polisen i Medelpad som kommer driva och leda podden Trygg i Timrå. De har båda bred erfarenhet kring arbete med trygghet och brottsförebyggande frågor.

– Det här gör vi för att bli mer tillgängliga och synliggöra vårt gemensamma arbete när det gäller trygghetsskapande åtgärder, säger Britt-Louise Nyholm.

Podden startar upp med första sändningen i november. Prioriterade områden är för närvarande:

  • ANDT – Alkohol, narkotika, doping, tobak
  • Trygga invånare – ingen ska behöva känna sig rädd för att utsättas för brott
  • Trygghet i det offentliga rummet
– Vi kommer bland annat att berätta om de vanligaste brotten och hur man som medborgare kan jobba förebyggande för att öka tryggheten, fortsätter Britt-Louise.

I samband med att podcasten startar i november kommer Rådet för trygghet och hälsa att starta en facebooksida som, precis som podden, kommer få namnet Trygg i Timrå.

– På Facebook kommer vi att lägga ut relevant och bra information från Rådet för trygghet och hälsa, berättar Britt-Louise. Där kan medborgare ställa frågor och komma med förslag på ämnen som vi kan ta upp i podden, avslutar Britt-Louise Nyholm.

Läs mer om Rådet för trygghet och hälsa här.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 30 oktober 2017