Timråbo går vidare med solelsanläggningen

Publicerad den 14 september 2016 1742186-solar-panels.jpg

AB Timråbos styrelse har enhetligt beslutat att gå vidare med solelsanläggningen på Skogsvägen 16 -26.

– Målet är att panelerna skall komma på plats redan i år, säger ordförande Per-Arne Olsson.

Projektet kommer att kosta ca 2 miljoner kronor och bolaget räknar med att det täcker upp ca 20 % av de aktuella fastigheternas behov. Anläggningen är på 122 kW och i och med detta är den en av de största solelsanläggningar i regionen.

Mål att sänka förbrukningarna 

–  Detta är en del i vårt mål att sänka våra förbrukningar av köpt el och fjärrvärme fram till 2020. Vidare är det också en viktig del i bolagets miljöarbete, denna anläggning minskar utsläppet av CO2 med ca 100 ton per å, säger Per Arne Olsson och fortsätter:

– Samtidigt som vi lägger extra mycket pengar på underhåll behöver vi parallellt jobba med framtidsfrågor fortsätter Per Arne Olsson.

Arbetet kommer att utföras av PPAM Solkraft, och så fort bygglovet är klart kommer de att påbörja sitt jobb.

Mer information 

Per-Arne Olsson, AB Timråbo, ordförande, tfn: 070-281 29 19

Lotta Björklund, AB Timråbo, VD, 060-16 35 08 eller 070-362 95 36

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 14 september 2016