Timrå kommun redovisar 13,7 miljoner kronor bättre än budget

Publicerad den 8 maj 2018 Hundralappen - så mycket kostar verksamheterna

I årsredovisningen för 2017 redovisar Timrå kommun ett positivt resultat, 19,7 miljoner kronor, det är 13,7 miljoner kronor bättre än budget.
– Det är otroligt glädjande att vi återigen redovisar ett positivt ekonomiskt resultat, Ewa Lindstrand, kommunstyrelsens ordförande.

– Arbetslösheten är lägst i länet och sjunker mest i Timrå. Dessutom ökar befolkningsmängden likaså priserna på bostadsmarknaden. Bilden av Timrå förstärks snabbt i positiv riktning och under 2018 kommer flera nya bostäder ut på marknaden, säger Ewa Lindstrand, kommunstyrelsens ordförande.

Den största anledningen till det positiva resultatet i årsredovisningen för 2017 är att Timrå kommun sålt sitt aktieinnehav i E:ON Värme och att flera av Timrå kommuns verksamheter redovisar framgång.

– I årsredovisning finns ett antal mål som verkligen överträffas, som till exempel skolresultaten. Vi har gått från plats 233 till plats 110 bland 290 skolkommuner, säger Andreaz Strömgren, kommunchef och fortsätter:

–  I Timrå växer företagen snabbare, tjänar mer pengar och sysselsätter fler än i övriga länet. För sjätte året under den senaste tioårsperioden tar Timrås företagare hem Synas Bästa tillväxtpris – det är Sverigebäst då ingen annan kommun fått priset sex gånger under samma tidsperiod, avslutar Andreaz Strömgren.

Här finns en enkel version av årsredovisningen för 2017.

 

Mer information om årsredovisningen för 2017:
Ewa Lindstrand, kommunstyrelsens ordförande: 070-551 85 58 
Andreaz Strömgren, kommunchef: 0730-43 49 99 

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 8 maj 2018