Timrå kommun och Söråkers Folkets hus har tecknat idéburet offentligt partnerskap

Publicerad den 12 april 2018

Från och med årsskiftet 2018 har Timrå kommun och Söråkers Folkets hus tecknat ett idéburet offentligt partnerskap. IOP står för Idéburet Offentligt Partnerskap och är en samverkans form som ska stärka samspelet mellan den offentliga och den idéburna sektorn. Avtalet gäller året ut.

IOP innebär att man ska skapa förutsättningar för unga individer som behöver få inspiration till antingen studier eller att komma ut på arbetsmarknaden. Utgångspunkten är ett ömsesidigt behov och ett gemensamt mål. Föreningen har ibland bättre förutsättningar än kommunen att lösa uppgiften genom till exempel kontaktnät och lokal förankring. Kommunen kan i sin tur ha resurser som föreningen har behov av till exempel kontakter, kompetens eller lokaler.

 Timrå kommun har tecknat ett IOP tillsammans med Söråkers Folkets Hus som gäller året ut och ska kunna erbjuda platser för unga i åldrarna 14-25 år. Målsättningen är ett partnerskap där de unga ges möjligheten att  tillgodogöra sig de resurser som finns både inom den offentliga delen samt de idéburna organisationerna, säger Lars Backlund, chef arbetsmarknad.

Förväntningar

Förväntningen är att ungdomar/unga vuxna som deltar inom IOP ska stimuleras till personlig utveckling och stärkt självkänsla genom att i skarpt läge driva och skapa kulturverksamhet.

Att det ska motiveras att komma vidare i sina studier alternativt mot arbete. Verksamheten har en tydlig inriktning mot entreprenörskap med självförvaltnings om metod.

Styrgruppen för överenskommelsen består av Ronny Rönnbäck och Lars Backlund från Timrå kommun samt Christina Thonman och Eva Holmström från Söråkers Folkets hus.

Fakta:

Idéburet offentligt partnerskap (IOP) är en samverkansmodell mellan det offentliga och den idéburna sektorn. Forum – idéburna organisationer med social inriktning tog fram modellen 2010 för att möjliggöra problemlösning mellan sektorer för ett hållbart samhälle. IOP har bland annat använts för att motverka mäns våld mot kvinnor, minska utsatthet hos EU-migranter och i etableringsarbetet med nyanlända.

 

Mer information: Lars Backlund, chef arbetsmarknad, tfn: 060-16 31 00

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 13 april 2018