Timrå ingår i Glokala Sverige

Publicerad den 25 januari 2019 Logotype Glokala Sverige

- Stort intresse från kommuner och regioner för Agenda 2030

Timrå kommun är en av de 90 kommuner och regioner som har antagits i Svenska FN-förbundets och SKL:s gemensamma projekt Glokala Sverige. Projektet handlar om att arbeta med Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling i kommuner och regioner i hela Sverige.

Det är roligt, bra och viktigt att vi får möjligheten att vara en del av detta projekt. Hållbarhetsfrågan är en central framtidsfråga, och med vår medverkan ger vi oss själva bättre förutsättningar att implementera hållbarhetsperspektivet i kommunens ledningsfilosofi och styrmodell. Till syvende och sist är detta en del i vår strävan mot att våra verksamheter ska bedrivas så hållbart som möjligt, säger kommunstyrelsens ordförande Stefan Dalin.

Tillsammans med de första pilotdeltagarna är nu 15 av landets 21 regioner och 82 av landets 290 kommuner antagna i projektet.

– Det är väldigt glädjande att så många har ansökt om att vara med i Glokala Sverige. Vi ser att många kommuner ligger i startgroparna med Agenda 2030-arbetet, medan andra har kommit längre, och vi har därför beslutat att ta in så många som möjligt redan i år, säger Petra Hallebrant, generalsekreterare på Svenska FN-förbundet.

Projektdeltagarna kommer att få ta del av utbildningsinsatser lokalt, med föreläsningar, diskussioner och workshops. De erbjuds också webbutbildning, nyhetsbrev, filmer och annat arbetsmaterial. Dessutom planeras en nationell konferens inom ramen för projektet för att bidra till gemensamt lärande och ökat engagemang.

– Tack vare att det är så många och olika typer av kommuner och regioner som deltar hoppas vi att projektet ska skapa breda erfarenheter som kan underlätta för fler att arbeta med Agenda 2030, säger Vesna Jovic, vd på SKL.

Glokala Sverige är ett treårigt utbildnings- och kommunikationsprojekt som drivs av Svenska FN-förbundet och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, med stöd av Sida.

Mer om projektet finns på fn.se/glokalasverige. Där finns också en förteckning över samtliga antagna kommuner och regioner.

För frågor som rör projektet kontakta Svenska FN-förbundet.

Kontaktperson Timrå kommun:
Marie Blumenberg, energi- och klimatsamordnare: tfn 070-275 13 02
Politiker: Stefan Dalin, kommunstyrelsens ordförande: tfn 073-270 95 39

Kontaktperson Svenska FN-förbundet:
Pekka Johansson, pressekreterare, tfn 073-374 62 84

Kontaktperson Sveriges Kommuner och Landsting, SKL:
Kerstin Blom-Bokliden, miljöexpert, tfn 070-606 41 93

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 25 januari 2019